Welkom op de website Palliatieve Zorg in Suriname

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. De zorg is gericht op de kwaliteit van het leven van patiënten en biedt daarnaast begeleiding en ondersteuning aan hun naasten. 

Als genezing niet meer mogelijk is, houdt het leven niet meteen op. De zorg focust zich op het voorkomen en verlichten van lijden. Vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard zijn onderdelen van de palliatieve zorg. 

 

10% van het totaalbedrag voor het Hospice is bereikt!

Project versterking palliatieve zorg in Suriname is mede mogelijk gemaakt door Twinningfaciliteit Suriname – Nederland.