Het Hospice

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven meestal graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving. Door omstandigheden is dit niet altijd mogelijk, omdat de belasting te zwaar is of omdat het netwerk niet voldoet. Het kan ook zijn dat mensen bewust kiezen voor een andere zorgomgeving.
Deze terminaal zieken kunnen dan in aanmerking komen voor een verblijf in het hospice.
Het hospice biedt ondersteuning en hulp in de behoefte aan zorg. Belangrijk is dat familie samen met professionele zorgverleners in een gastvrije en huiselijke sfeer, die zorg kan bieden die men wenst.
Het hospice biedt elke terminaal zieke ongeacht religie, afkomst of sociale status, zorg in de laatste levensfase, daarvoor geldt dat er sprake moet zijn van een beperkte levensverwachting van enkele (3) maanden.