Palliatieve zorg

Palliatieve zorg betekent zorg in de laatste fase van het leven. 
Het Diakonessenhuis, COVAB en stichting Surizorg willen samen een hospice realiseren in Paramaribo. Een hospice is een huis waar mensen de laatste periode van hun leven kunnen doorbrengen en waar de zorg niet gericht is op genezing maar op verminderen van lijden.

Bij palliatieve zorg:

  • is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden;
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
  • is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten;
  • worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd;
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo aangenaam mogelijk te leven;
  • is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met eigen rouwgevoelens;
  • wordt, indien nodig, met een team zorgverleners gewerkt, zodat aan alle noden van patiënt en naasten tegemoet kan worden gekomen, indien nodig ook na het overlijden van de patiënt (ondersteuning bij verliesverwerking).