Project Partners

Het Diakonessenhuis, EFS College COVAB en stichting Surizorg hebben zich ingezet met financiële steun van onder andere de Twinningfaciliteit Suriname – Nederland, de palliatieve zorg te versterken in Suriname door:

  • Het opzetten van een steun- en informatiepunt,
  • Het inrichten van een hospice en het verlenen van palliatieve zorg,
  • Bij- en nascholing van vrijwilligers, verplegenden en artsen,
  • en de samenwerking met andere instellingen (condities, kwaliteit en rolverdeling) te versterken

In het duurzame samenwerkingsverband heeft iedere partner een belangrijke rol en verantwoordelijkheid te vervullen. Alle partners zijn daarbij van belang om de doelen te bereiken.

 

HET DIAKONESSENHUIS:
Het Diakonessenhuis behandelt (oncologische) patiënten tot die zijn uitbehandeld, maar ook daarna hebben de patiënten nog palliatieve zorg nodig. Het Diakonessenhuis wil die zorg verder versterken. Het Diakonessenhuis brengt haar kennis en infrastructuur in het project, om hoogwaardige palliatieve zorg aan te bieden, niet alleen in het ziekenhuis maar ook daarbuiten.

Het Diakonessenhuis
Adres: Zinniastraat 64 | Paramaribo, Suriname
Tel: (+597) 42 72 88 | info@diakonessenhuis.org
Web: www.diakonessenhuis.org

 

 

COVAB:
COVAB is hét opleidingsinstituut voor verpleegkundigen en verzorgenden in Suriname. Het curriculum bevatte voorheen nog te weinig aandacht voor palliatieve zorg. De bijdrage van COVAB in het project richt zich daarom op het overbrengen van kennis over palliatieve zorg aan vrijwilligers, verplegenden en artsen.

​EFS College COVAB
Adres: Flustraat 8 | Paramaribo, Suriname
Tel: (+597) 441813 / 441295 / 441468 / 440525 / 443509 / 443513 / 443541
pr@covab.sr | Web: www.covab.sr

 

STICHTING SURIZORG:
Surizorg bundelt medische ervaring en kennis op het gebied van palliatieve zorg in Nederland met het doel om die door te geven aan Suriname. Surizorg heeft via haar netwerken toegang tot artsen, verpleegkundigen, hospices, thuiszorg, vrijwilligers en anderen die zich richten op de palliatieve zorg in Nederland. 

 

Stichting Surizorg
Adres: Eggeweg 32 | 7958 PL Koekange, Nederland
Tel: (+31) 6 46 71 75 53| info@surizorg.com
Web: www.surizorg.com | Rekeningnr: NL65 RABO 0147 2549 73
t.n.v. Stichting Surizorg |K.v.K. nr. 56006241

 

Project versterking palliatieve zorg in Suriname wordt mede mogelijk gemaakt door Twinningfaciliteit Suriname – Nederland